Φυσικοί Κίνδυνοι

Ξηρασία και Απερήμωση

Η ξηρασία είναι ένας μέγιστος κίνδυνος που δημιουργείται από την ανεπαρκή βροχόπτωση (έχει ένα σύνολο επιπτώσεων:
  • Κλιματικές (αύξηση της Θ ° Κ, ηλιοφάνειας, ανέμων κ.α),
  • Υδρολογικές (μείωση στην υπερχείλιση της επιφάνειας, αποστράγγιση των ποταμών και των αλυκών, ακόμα και μείωση των υπόγειων υδάτων),
  • Εδαφικών (αποξήρανση του εδάφους και αύξηση των επιπέδων αλάτωσης…)
  • Γεωπονικές (ξηρασία ή απώλεια καλλιεργειών, κ.α.).
Γενικά μιλώντας, η απερήμωση μπορεί να σημαίνει την δριμύ κρίση ξηρασίας (και εξαιτίας της έντασης και διάρκειας),η οποία οδηγεί σε συνθήκες που δημιουργούν τοπία όμοια με εκείνα μιας ερήμου. Αυτό το γεγονός φέρνει κοντά ένα μεγάλο εύρος ενεργειών οι συνέπειες των οποίων είναι η φθορά της βλάστησης και των εδαφών:
  • Μια ανεπτυγμένη βλάστηση (τροπικό δάσος) υποβαθμίζεται στη σαβάνα.
  • Μια σαβάνα εξελίσσεται σε ένα σαχελοποιημένο τοπίο…
  • Κλίμα γίνεται πολύ άγονο.

Δύο είναι οι παράγοντες που παρουσιάζονται ως βασικοί για την εμφάνιση της απερήμωσης:
  • Συνθήκες έμφυτης φυσικής αδυναμίας,
  • Έντονη ανθρώπινη πίεση που ξεπερνά το οριακό σημείο.
 
Προετοιμάστηκε από το The Centre for Scientific and Technical Research on Arid Regions, Biskra, Algeria & the Editorial Board.